Metode

Link til vanlig og restriktiv gruppe

1) Patient-inklusion

En læge ansat/med funktion i akutmodtagelsen og oplært i inklusion og randomisering screener patienten og randomiserer via følgende link: Randomisering – Studiet er KUN i gang på Aarhus Universitetshospital

Forventet start: Randers 11/11 2021 – Viborg 23/11 2021

Her kan du se en video om inklusion og randomisering

Inklusionskriterier

 • Voksen patient ≥18 år i akutafdelingen
 • Sepsis defineret efter Sepsis-3 kriterierne:
  • Mistænkt/bekræftet infektion
  • Patienten er/skal bloddyrkes
  • Patienten får/skal have intravenøs antibiotika
  • SOFA-score ≥ 2 (fra baseline)
 • Forventet indlæggelse ≥ 24 timer

Patienten skal desuden kunne inkluderes under akutsamtykke og opfylde kravene hertil

Eksklusionskriterier

 • ≥ 500 ml væske forud for randomisering
 • Invasiv ventilation (respirator) eller vasopressor (noradrenalin el lign.) forud for inklusion
 • Mistænkt eller kendt svær blødning (defineret af behandlende læge)
 • Mistænkt eller bekræftet graviditet (kvinder < 45 år skal have taget u- el blod-HCG inden inklusion)
 • Tidligere inklusion i studiet
 • Patienten forventes at være uafvendeligt døende og/el. vil ikke overleve i 24 timer

2) Væskeskemaet til REFACED Sepsis findes frem og følger herefter patienten i  24 timer

 1. Find en patientmappe og det væskeskema som passer til det, patienten er randomiseret til: Vanlig el. restriktiv væskebehandling.
 2. Der påsættes patientlabel på skemaet
 3. Der noteres dato og randomiseringstidspunkt
 4. Der noteres patientvægt og –højde. Såfremt patienten ikke kan vejes er det estimeret vægt og højde.
 5. Der noteres indgivet intravenøs væske indtil randomiseringstidspunktet (skal være under 500 ml).
 6. Følg protokollen for hhv. vanlig el. restriktiv væskebehandling.
 7. Sæt “Sepsis-projekt” på som “Vigtig info” på Klinisk Logistik og indsæt standard-tekst i EPJ-journal-notat.

Link til væskeskema

3) Al væskeindgift registreres herefter i alle 24 timer i begge grupper

Peroral væske: Al peroral væske registreres under peroral. Herunder registreres tynde væsker, sondemad og supper. Patienterne må i begge grupper, drikke så meget de har lyst til.

Iv væske: Alle væsker registreres på ≥ 50 ml uanset gruppe. Bemærk kriterier, såfremt patienten er i restriktiv gruppe.

Væskeudgift indgår IKKE i projektet og skal derfor udelukkende registreres såfremt det skønnes klinisk relevant af enten læge eller sygeplejerske              

Såfremt der ikke er linjer nok på skemaet, tager man et nyt eller printer et nyt og skriver “Skema 2” på. Dette skema følger herefter sammen med “Skema 1” patienten i 24 timer.        

4) Når de 24 timer er gået

Registrering af væskeindgift ophører. Patientens skema vil blive hentet af studie-personale. DET MÅ ENDELIG IKKE SMIDES UD.  

TUSIND TAK FOR DIN UVURDERLIGE HJÆLP