Restriktiv væskebehandling

250 ml NaCl eller Ringer må gives over 15 min. såfremt min. 1 af 4 kriterier er opfyldt:

  1. Laktat ≥ 4 mmol/L,
  2. Systolisk BT < 90mmHg,
  3. Blåmarmorering ud over knæskallen (dvs, Mottling score >2)
  4. Diurese < 0.1 ml/kg/h, i de første 4 timer fra indlæggelse

Effekt må re-evalueres efter 30 min. og bolus må gentages, såfremt 1 el. flere kriterier er opfyldt.

Man må til hver en tid starte vasopressor (efter aftale med anæstesi-læge/intensiv)

Husk at registrere årsag, tid og mængde på væskeskemaet.

Man må i den restriktive væskebehandling desuden:

  1. Give intravenøs medicin som ellers (med væske som “carrier”/medie) – forsøg dog at begrænse væskemængden
  2. Lade patienterne drikke alt det de har lyst til, alternativt anlægge nasal sonde
  3. Supplere op til min 1 liter i døgnet (såfremt patienten ikke har fået 1 L peroral og intravenøs væske totalt på 24 timer fra ranomisering
  4. Erstatte eventuelle tab (opkast, aspirat, diarre, ascites, dræn el lign.) – må erstattes 1:1 i mængde.
  5. Til hver en tid lave et protokol-brud og give væske alligevel såfremt det vurderes gavnligt, blot årsagen hertil dokumenteres og er besluttet af en læge. 

Husk at al væske – peroral og intravenøs – skal dokumenteres på medfølgende væskeskema.

Link til væskeskema