Information til patienter og pårørende


Baggrund
Sepsis er karakteriseret ved en akut infektion som kan forårsage svigt af kredsløb og vitale organer. Tilstanden er hyppig og med høj dødelighed og det er derfor vigtigt at forbedre behandlingen.
Intravenøs væskebehandling (væske givet i blodårerne) for at bedre kredsløbet er en hyppig behandling ved sepsis, men der er sparsom viden om den optimale mængde af væske. Der er forskning, som tyder på at øget væskemængde kan være skadeligt, men en egentlig årsagssammenhæng mellem øget væskemængde og skade er ikke påvist. Der er dog ingen tvivl om at væskebehandling – i et vist omfang – er gavnligt, men vi ved reelt ikke, hvornår vi skal erstatte væske med andre tiltag for at bedre kredsløbet. Vi laver studiet, fordi vi tror, at den tilbageholdne (restriktive) væskestrategi er bedre for patienter med sepsis.

Formål med forsøget
Forskningsprojektet har til formål at teste, om vi kan nedsætte væskemængden givet til patienter med sepsis med en tilbageholden (restriktiv) tilgang i fht. vanlig (standard) behandling.

Metode

124 patienter tildeles ved lodtrækning enten vanlig væskebehandling eller en såkaldt restriktiv (tilbageholden) væskebehandling. Uanset tilgang sikres begge grupper min. 1 L på 24 timer og patienterne må i begge grupper drikke alt det de kan. Patienternes væskebehandling følges i 24 timer – herefter er patienten færdig i studiet.

Nytte ved forsøget

Hver enkelt patient vil ikke med sikkerhed selv drage fordel af at være med i forsøget, men deltagelsen kan være medvirkende til, at vi får vigtig viden om, hvordan sepsis behandles bedst muligt. Forsøget er forbundet med minimale risici, da patienter med størst mulighed for bivirkninger ikke kan deltage.
Vi mener, at forsøget kan bidrage til at give en bedre forståelse af, hvordan vi bedst bruger væske til patienter med sepsis. Herved kan behandling af denne gruppe patienter forbedres, til gavn for fremtidige patienter og samfundet som helhed.

Information til pårørende

Information til patienter